Lesvoorwaarden

Lesvoorwaarden:

1.- In geval van opzegging door de leerling voor de eerste theorie- of praktijkles, wordt door de rijschool een schadevergoeding  van 50.00 euro aangerekend. Zie ook lesvoorwaarde 2.

2.- Opzegging van een afspraak kan kosteloos tot één kalenderweek voor de aanvang van deze afspraak, anders zal deze rijles of examen aangerekend worden. Deze lessen komen niet in aanmerking voor het minimum aantal uren opgelegd door de wet.

3.- Opzegging van een afspraak kan enkel op het secretariaat of telefonisch op het nummer 056/21.60.80 – NIET MET EMAIL 0pen van 9 – 12 en van 14 – 18 uur / zaterdag van 9 – 12 uur.

4.- Niettemin kunnen schrappingen, veroorzaakt door overmacht, aanvaard worden voor zover ze bewezen worden. (vb door een doktersgetuigschrift). In dit geval zal een schadevergoeding verschuldigd zijn van slechts 50% van het lesgeld.

5.- Wanneer een rijles door overmacht (vb. defect, ongeval, mist, ijzel enz.) niet kan doorgaan heeft de leerling recht op een  kosteloze vervangende les / examen of het deel van de onderbroken les / examen.

6.- De lessen beginnen en eindigen aan de rijschool.

7.- Wat de praktische lessen betreft: als de leerling tijdens de verplaatsingen op de openbare weg niet achter het stuur plaatsneemt,    zullen die verplaatsingen niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van het aantal lesuren. Geen enkele andere prestatie    dan die waarvoor in deze overeenkomst een tarief is vermeld, mag worden aangerekend.

8.- Gedurende de lessen zijn private bezoeken en boodschappen verboden.

9.- Bij meningsverschil over het verloop van de opleiding kan de leerling zich wenden tot het secretariaat van de rijschool. Via ombudsdienst@federdrive.be kan dit ook gemeld worden aan de beroepsfederatie.