CODE 95, Nascholing professionele bestuurders

Bent u of zijn uw chauffeurs onderworpen aan de vakbekwaamheid (code 95)? Dan moeten u of uw chauffeurs elke 5 jaar minstens 35 uur nascholing volgen om deze vakbekwaamheid te kunnen behouden.

De Kortrijkse Rijschool organiseert cursussen in samenwerking met Transport Academy 

Data van de cursussen

Wat is de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs en wat is de bedoeling ervan?

Een Europese richtlijn uit 2003 bepaalt dat alle beroepschauffeurs (voor vracht- en personenvervoer) die in de EU wonen en/of werken, moeten voldoen aan de vakbekwaamheid. Hiermee wil Europa de verkeersveiligheid verhogen en professionele bestuurders blijvend bewust maken van de steeds veranderende wetgeving en de nieuwste voertuigtechnieken. Bewuste chauffeurs zorgen voor een efficiënter vlootgebruik, met lagere onderhoudskosten en lager verbruik, kleinere risico’s voor verzekeringen en een verhoging van de levensduur en restwaarde van de voertuigen.

Wat houdt de Europese regelgeving voor de vakbekaamheid concreet in?

Concreet houdt de regelgeving in dat iedere professionele vrachtwagen- en buschauffeur naast het gewone rijbewijs ook een attest van vakbekwaamheid moet kunnen voorleggen, aangeduid met Code 95 op het rijbewijs. Kiest u voor een rijbewijs met vakbekwaamheid cat. C/D, dan maakt deze basiskwalificatie deel uit van de rijopleiding. Dit attest van vakbekwaamheid moet om de vijf jaar vernieuwd worden. Dit kan door het volgen van 35 uur nascholing (of 5 nascholingen van telkens 7 uur) bij Transport Academy. OPGELET! Zonder het attest van vakbekwaamheid is het rijbewijs bij het verstrijken van de geldigdheidsdatum van de code 95 niet langer geldig!

Voor wie geldt de vakbekwaamheid?

De nascholing geldt voor alle beroepschauffeurs van de categorieën C, C1, CE, D, D1 en DE. Alle chauffeurs die beroepsmatig met een voertuig voor vracht- of personenvervoer rijden moeten dus elk jaar 1 dag nascholing (van 7 uur) volgen (of 5 nascholingen van telkens 7 uur in een periode van 5 jaar) om in regel te blijven.

Alle nieuwe beroepschauffeurs (vanaf 10/9/2008 voor cat. D en vanaf 10/9/2009 voor cat. C) kunnen tijdens hun rij-opleiding kiezen voor een rijbewijs met vakbekwaamheid (basiskwalificatie). Dit attest van vakbekwaamheid moet om de vijf jaar vernieuwd worden. Dit kan door het volgen van 35 uur nascholing (of 5 nascholingen van telkens 7 uur) bij Transport Academy.

Ook beroepschauffeurs die voor 10/9/2008 (cat. D) of 10/9/2009 (cat. C) hun rijbewijs haalden moeten voldoen aan de vakbekwaamheid. De basiskwalificatie via een rijopleiding is voor hen niet nodig. Wél moeten zij elke vijf jaar net als de nieuwe beroepschauffeurs 35 uur nascholing volgen. Buschauffeurs moeten voor 10 september 2015 hun eerste 35 uur nascholing gevolgd hebben. Voor vrachtwagenchauffeurs is de deadline een jaar later, op 10 september 2016.

Moet iedere chauffeur voldoen aan de vakbekwaamheid?

In principe is de vakbekwaamheid van toepassing voor alle professionele bestuurders van voertuigen bestemd voor goederen- of personenvervoer. De vereiste van vakbekwaamheid is echter niet van toepassing op bestuurders:

  • van voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur;
  • van voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde;
  • van voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie, onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht;
  • van voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties;
  • van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederen- en personenvervoer voor privédoeleinden;
  • van voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.

Eind februari 2016 gaf de FOD MOB een lijst vrij met vrijstellingen, hier te raadplegen. Neem bij twijfelcontact op met de medewerkers van Transport Academy. Beter voorkomen dan genezen…

Is het volledig gelijk welke modules gevolgd worden?

Vanaf de tweede cyclus (= de tweede keer dat de 35 uur nascholing gevolgd moet worden), moet de nascholing minstens 1 module bevatten over elk van de drie volgende onderwerpen:

  1. Nascholing in rationeel rijden op basis van de veiligheidsvoorschriften
  2. Toepassen van de voorschriften
  3. Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening en logistiek

Opgelet! Deze bepaling is reeds van kracht voor rijbewijzen uitgereikt vanaf 1 februari 2013.

Onderwerp  Nascholing Eisen voor de cyclus van 35 uur
1 Rationeel rijden Eco-Driving Defensief rijdenLadingzekering Minstens 1 nascholing over eco-driving of defensief rijden waarvan minstens 3 uur zelf aan het stuur
2 Toepassing van de voorschriften Rij- en rusttijden – tachograaf CMR / aanrijdingsformulier Opfrissing wegcode Minstens 1 nascholing die behoort tot dit onderwerp
3 Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening en logistiek EHBO Ergonomie KlantgerichtheidOmgaan met agressie Gezonder leven, minder stress Minstens 1 nascholing die behoort tot dit onderwerp