Waar kan ik nascholingen voor de vakbekwaamheid volgen?

De Kortrijkse Rijschool maakt deel uit van Transport Academy, een koepel van 8 vooraanstaande rijscholen in Vlaanderen.

Transport Academy organiseert nascholingen gespreid over heel Vlaanderen, waaronder ook bij de Kortrijkse Rijschool. Links vindt u een overzicht van de nascholingen die bij de Kortrijkse Rijschool georganiseerd worden. Wil je op een andere plaats een nascholing volgen, neem dan een kijkje op de open opleidingskalender van Transport Academy.

Wens je meerdere medewerkers in te schrijven, neem dan contact op met Transport Academy en vraag naar de mogelijkheden voor incompany-sessies.

Wat is de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs (Code 95)?

Een Europese richtlijn uit 2003 bepaalt dat alle beroepschauffeurs (voor vracht- en personenvervoer) die in de EU wonen en/of werken, moeten voldoen aan de vakbekwaamheid. Hiermee wil Europa de verkeersveiligheid verhogen.

Concreet houdt deze regelgeving in dat iedere nieuwe professionele vrachtwagenchauffeur (vanaf 10 september 2009) en autobuschauffeur (vanaf 10 september 2008) naast het gewone rijbewijs ook een attest van vakbekwaamheid moet kunnen voorleggen, aangeduid met Code 95 op het rijbewijs. Als je kiest voor een rijbewijs met vakbekwaamheid categorie C of categorie D, dan maakt deze basiskwalificatie deel uit van de rijopleiding,

Dit attest van vakbekwaamheid moet om de vijf jaar vernieuwd worden. Dit kan door het volgen van 35 uur nascholing. 

 

Wat met chauffeurs die al van voor 10/09/2008 (bus) of 10/09/2009 (vrachtwagen) hun rijbewijs hebben?

Ook zij moeten voldoen aan de vakbekwaamheid.
De basiskwalificatie via een rijopleiding is voor hen niet nodig. Wél moeten zij elke vijf jaar net als de nieuwe beroepschauffeurs 35 uur nascholing volgen.
Buschauffeurs moeten voor 10 september 2015 hun eerste 35 uur nascholing gevolgd hebben. Voor vrachtwagenchauffeurs is de deadline een jaar later, op 10 september 2016.

Uitzonderingen

In principe is de vakbekwaamheid van toepassing voor alle professionele bestuurders van voertuigen bestemd voor goederen- of personenvervoer. De vereiste van vakbekwaamheid is echter niet van toepassing op bestuurders:

  • van voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur;
  • van voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde;
  • van voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie, onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht;
  • van voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties;
  • van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederen- en personenvervoer voor privédoeleinden;
  • van voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.

Eind februari 2016 gaf de FOD MOB een lijst vrij met vrijstellingen, hier te raadplegen.
Neem bij twijfel contact op met de medewerkers van Transport Academy. Beter voorkomen dan genezen…

Evenementen