Vormingsmoment

Elke begeleider die zich vanaf 1 maart 2024 op een voorlopig rijbewijs M36 of M12 laat registreren moet een vormingsmoment volgen.

Praktisch:

  • Het vormingsmoment moet minstens 5 maanden voor het praktijkexamen gevolgd zijn door de begeleider van een kandidaat met een voorlopig rijbewijs M36 dat niet omgewisseld werd.
  • Het vormingsmoment mag minder dan 5 maanden voor het praktijkexamen gevolgd zijn door begeleiders van kandidaten met een voorlopig rijbewijs M12 en kandidaten met een rijbewijs voorlopig M36 dat omgewisseld werd van een voorlopig rijbewijs M18.
  • De regel geldt voor begeleiders van kandidaat-bestuurders met een voorlopig rijbewijs uitgereikt vanaf 1 maart 2024. Bij een omwisseling of duplicaat vanaf 1 maart 2024 telt de aanvraagdatum van het eerste voorlopig rijbewijs.
  • Attesten die sinds 2017 zijn uitgereikt, blijven geldig.
  • De controle gebeurt bij het examencentrum op het moment dat het praktijkexamen wordt afgelegd, ongeacht of het examen afgelegd wordt met jouw begeleider of via de rijschool.
  • De attesten van de vormingsmomenten zijn 10 jaar geldig.

De vormingsmomenten zullen vanaf het voorjaar 2024 georganiseerd worden:

De kostprijs is 20 euro per begeleider.

20-07-2024, 09:00
Vormingsmoment 20/07/2024 om 9uur

Locatie : Koning Leopold 1 straat 14 – 8500 Kortrijk
Start uur : 9 uur
Benodigdheden : ID-kaart.
Kostprijs : 20 € per persoon…