Welke module kan je kiezen

Vanaf de tweede cyclus (= de tweede keer dat de 35 uur nascholing gevolgd moet worden), moet de nascholing minstens 1 module bevatten over elk van de drie volgende onderwerpen:

  1. Nascholing in rationeel rijden op basis van de veiligheidsvoorschriften
  2. Toepassen van de voorschriften
  3. Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening en logistiek

Opgelet! Deze bepaling is reeds van kracht voor rijbewijzen uitgereikt vanaf 1 februari 2013.