"Samen streven naar vaardige, veilige en respectvolle chauffeurs"

Elke begeleider die zich vanaf 1 maart 2024 op een voorlopig rijbewijs M36 of M12 laat registreren moet een vormingsmoment volgen.

Praktisch:

  • Het vormingsmoment moet minstens 5 maanden voor het praktijkexamen gevolgd zijn door de begeleider van een kandidaat met een voorlopig rijbewijs M36 dat niet omgewisseld werd.
  • Het vormingsmoment mag minder dan 5 maanden voor het praktijkexamen gevolgd zijn door begeleiders van kandidaten met een voorlopig rijbewijs M12 en kandidaten met een rijbewijs voorlopig M36 dat omgewisseld werd van een voorlopig rijbewijs M18.
  • De regel geldt voor begeleiders van kandidaat-bestuurders met een voorlopig rijbewijs uitgereikt vanaf 1 maart 2024. Bij een omwisseling of duplicaat vanaf 1 maart 2024 telt de aanvraagdatum van het eerste voorlopig rijbewijs.
  • Attesten die sinds 2017 zijn uitgereikt, blijven geldig.
  • De controle gebeurt bij het examencentrum op het moment dat het praktijkexamen wordt afgelegd, ongeacht of het examen afgelegd wordt met jouw begeleider of via de rijschool.
  • De attesten van de vormingsmomenten zijn 10 jaar geldig.

De vormingsmomenten zullen vanaf het voorjaar 2024 georganiseerd worden:

De kostprijs is 20 euro per begeleider en is gratis voor de leerling.

Hier inschrijven

Samen: lesgevers en begeleiders

Vormingsmoment
Vormingsmoment

Sinds jaar en dag worden in ons land de professionele rijopleiding en de vrije begeleiding gezien als ‘twee verschillende manieren om een rijbewijs te behalen’. Het vormingsmoment kan een unieke gelegenheid zijn om rijschoollesgevers en begeleiders dichter bij elkaar te brengen, als partners die mekaar nodig hebben en aanvullen.

We hebben dezelfde doelstelling: veilige, bekwame en milieubewuste chauffeurs opleiden, respectvol tegenover zichzelf en anderen. We hebben andere troeven: de rijschoollesgever werkt vanuit een professionele basis, waar dag na dag nieuwe ervaring, kennis en know-how aan wordt toegevoegd, zodat de leerling op een intense en efficiënte manier de juiste vaardigheden en inzichten krijgt aangereikt. Maar bij het inoefenen en automatiseren van die vaardigheden komt de sterkte van de vrije begeleiding aan bod: het aantal oefenmomenten noch de duur ervan kan in de rijschool worden geëvenaard.

Door samen aan de slag te gaan en ten volle gebruik te maken van elkaars mogelijkheden en sterke punten kunnen we de doelstelling bereiken waarvoor de hervorming van de rijopleiding in het leven werd geroepen: de daling van het aantal zware ongevallen op onze wegen, met in België veel te veel – ook jonge – verkeersslachtoffers. Laten we in de vormingssessie met mekaar in gesprek gaan en de eerste stap zetten naar een veilige mobiliteit.

Tarieven

OmschrijvingBedragBTWTotaal
Begeleider 16.53 €3.47 €20 €
Kandidaat Chauffeur GratisGratisGratis

Evenementen