KMO portefeuille

De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel waarbij de Vlaamse overheid 30% subsidies (voor kleine ondernemingen  -20 % voor middelgrote ondernemingen)  geeft aan ondernemingen die willen investeren in opleiding, en is bestemd voor kleine of middelgrote ondernemingen (ook vrije beroepen en eenmanszaken) met een vestiging in het Vlaamse Gewest, een aanvaardbare activiteit en een aanvaardbare juridische vorm. Vzw’s komen niet in aanmerking.

Meer info vind je op www.kmo-portefeuille.be.

Deze subsidie kan voor elke categorie van professioneel rijbewijs aangevraagd worden.

Hoe kan je de subsidie aanvragen?

Aangezien de subsidie enkel via internet aangevraagd kan worden en alle communicatie via mail gebeurt, dien je te beschikken over een computer en een geldend e-mailadres.

Tip: indien je niet goed met de computer overweg kan of je niet beschikt over boekhoudkundige gegevens zoals de startdatum van je onderneming, de omzet van het afgelopen jaar… dan laat je het best deze aanvraag uitvoeren door je boekhouder.

Elke subsidieaanvraag moet ten laatste 14 dagen na de startdatum van de opleiding zijn ingediend. Je kan je aanvraag reeds indienen vóór de ontvangst van de factuur.

KMO

Procedure

Stap 1: aanvraag van toegang tot de website

Enkel de persoon die gemachtigd is door de onderneming om een subsidieaanvraag in te dienen, kan toegang krijgen tot de websitewww.kmo-portefeuille.be via de elektronische identiteitskaart (eID) of via een federaal token. Dit kan bijvoorbeeld ook jouw boekhouder zijn.

Elektronische identiteitskaart
Voor het gebruik van de elektronische identiteitskaart heb je een kaartlezer nodig.
Info: http://eid.belgium.be/nl/

Federaal token
Wil je liever niet je eID gebruiken, dan kan je een federaal token aanvragen.
Info: https://iamapps.belgium.be/sma/generalinfo?redirectUrl=%2Fsma
Houd ook goed de gebruikersnaam en paswoord bij die je invult tijdens het registratieproces. Het federaal token wordt een kleine week later per post opgestuurd.

Stap 2: uw bedrijf registreren

Eenmaal je toegang hebt tot www.kmo-portefeuille.be (via de eID of het federaal token) moet je je bedrijf koppelen aan je identiteit.
Eenmaal deze registratie voltooid, zal een login en een paswoord per brief naar de maatschappelijke zetel van je onderneming gestuurd worden.

Stap 3: een subsidie aanvragen

 1. Ga naar www.kmo-portefeuille.be en klik op “Login kmo-portefeuille”
 2. Klik op “elektronisch identiteitskaart” of “federaal token” en dan op “aanmelden”
 3. Klik op “aanmelden als onderneming”
 4. Registratie onderneming: vul de ontbrekende gegevens in en klik op “bewaar”
 5. Bevestig de grootte van uw onderneming en klik op “bevestig”
 6. Klik op “Thema’s” > “kmo-portefeuille” > “portefeuille-status” > “ga verder” > “klik hier voor een nieuw project”:
 • NACE: NACE-code van uw bedrijf (informeer hiervoor bij uw boekhouder)
 • Pijler = ‘opleiding’ – Domein : “Algemeen domein”
 • Dienstverlener erkenningsnummer = DV.O101260
 • Overeenkomst
  • Datum inschrijving = datum die u ingevuld hebt op de overeenkomst rijbewijs
  • Bedrag inschrijving (excl. BTW) = het bedrag van de opleiding (excl. BTW)
  • Voorzien aantal uren = aantal uren praktijk te verhogen met 2 uur (examenbegeleiding)
  • Aantal cursisten
  • Titel project: categorie rijbewijs
  • Vakgebied: Transport en logistiek
  • Aantal cursisten
  • Namen cursisten
 • Projectfiche’s: je subsidie wordt berekend
 • Bevestiging: de aanvraag wordt bevestigd en je ontvangt een registratienummer
 • Verklaring op eer

Je moet zelf je aandeel van de investeringen (70% van de opleiding exclusief BTW) te storten aan Sodexo binnen de 30 kalenderdagen. Je ontvangt hiervoor een mail met de betalingsgegevens.

Stap 4: betalingen

Van zodra je de factuur ontvangt van de Kortrijkse Rijschool  moet je via www.kmo-portefeuille.be (projecten in portefeuille) de opdracht geven om het bedrag exclusief BTW over te maken op de rekening van de Kortrijkse Rijschool. Hiervoor open je je elektronische portefeuille zoals je de subsidies aangevraagd hebt. Je klikt op het project waarvoor de subsidie aangevraagd werd en klikt dan door op “betalen”. Het resterende bedrag (het totaal van de factuur verminderd met het toegewezen bedrag via de elektronische portefeuille) schrijf je over op de rekening van de  Kortrijkse Rijschool via een klassieke overschrijving.